Hoofd- » budgettering & besparingen
Fiscaal vriendelijke
Fiscaal vriendelijke

Wat is fiscaal voordelig? De term "fiscaal bevoordeeld" verwijst naar elk type belegging, financiële rekening of spaarplan dat is vrijgesteld van belasting of uitgesteld is of dat andere soorten belastingvoordelen biedt. Voorbeelden van fiscaal voordelige beleggingen zijn gemeentelijke obligaties, samenwerkingsverbanden, UIT's en annuïteiten.

Lees Verder»Een uitgebreide gids voor de beste ETF's van 2019
Een uitgebreide gids voor de beste ETF's van 2019

Vanaf maart 2019 worden er meer dan 5.000 exchange traded products (ETP's) verhandeld in de VS, waarbij beleggers worden geconfronteerd met een duizelingwekkende reeks keuzes als het gaat om het identificeren van de beste exchange traded funds (ETF's) voor hun portefeuille. Wat een "beste ETF" definieert, is natuurlijk niet statisch

Lees Verder»Hoe een cliëntbeleggingsbeleidverklaring te maken
Hoe een cliëntbeleggingsbeleidverklaring te maken

De recente volatiliteit van de aandelenmarkt wees opnieuw op de noodzaak voor beleggers om niet te reageren en investeringsbeslissingen te nemen uit een gevoel van paniek, maar eerder om een ​​plan en een beleggingsstrategie te hebben die rekening houdt met marktcorrecties. De voordelen van dit soort aanpak werden bevestigd tijdens de financiële crisis van 2008-09. Hel

Lees Verder»Definitie instemming klantlening
Definitie instemming klantlening

Wat is de leningstoestemming van een klant? De leningstoestemming van een klant is een overeenkomst ondertekend door een brokerage-klant die een broker-dealer toestaat om de effecten op de margin-account van die klant te lenen. Hoe de leningstoestemming van een klant werkt Als een brokerage-klant heeft ingestemd met de overeenkomst, kan de broker-dealer bijvoorbeeld effecten op de rekening van die persoon lenen aan een andere klant die ze voor een bepaalde periode wil lenen als onderdeel van een short selling-transactie

Lees Verder»Beleggingsbeleidsverklaring (IPS)
Beleggingsbeleidsverklaring (IPS)

Een beleggingsbeleidsverklaring (IPS) is een document opgesteld tussen een portfoliomanager en een klant die algemene regels voor de manager schetst. Deze verklaring geeft de algemene beleggingsdoelen en -doelstellingen van een klant en beschrijft de strategieën die de manager moet gebruiken om deze doelstellingen te bereiken.

Lees Verder»SEC-formulier ADV-overzicht
SEC-formulier ADV-overzicht

Wat is SEC-formulier ADV? Formulier ADV is een verplichte inzending bij de Securities and Exchange Commission (SEC), door een professionele beleggingsadviseur, die de beleggingsstijl, beheerd vermogen (AUM) en sleutelfunctionarissen van een adviesbureau specificeert. Formulier ADV moet jaarlijks worden bijgewerkt en beschikbaar worden gesteld als openbaar record voor bedrijven die meer dan $ 25 miljoen beheren

Lees Verder»Financial Analysts Journal (FAJ)
Financial Analysts Journal (FAJ)

Wat is het Financial Analysts Journal? Het Financial Analysts Journal is een publicatie die wordt verspreid door het CFA Institute. Het is de vlaggenschippublicatie van het instituut en bevat een verscheidenheid aan financiële onderzoeksrapporten van financiële experts en houders van CFA-charter. Het Financial Analysts Journal is grotendeels gericht op het gebied van vermogensbeheer.

Lees Verder»Een voorbeeld van een verklaring over het beleggingsbeleid
Een voorbeeld van een verklaring over het beleggingsbeleid

Bij het bezoeken van een nieuwe bestemming helpt het om de routebeschrijving in kaart te brengen. Zodra je aankomt, is het een goed moment om een ​​activiteitenplan te maken. Als je naar een staatspark gaat voor een wandeling, wil je bepalen hoe je daar komt en welk pad je in het park moet volgen. Ne

Lees Verder»Maximizer
Maximizer

Wat is Maximizer Maximizer is een merk van CRM-software (customer relationship management) dat veel wordt gebruikt door makelaars en beleggingsadviseurs voor het volgen van klanten en leads. De software biedt oplossingen voor contactbeheer voor ondernemers, kleine en middelgrote bedrijven en grote bedrijven

Lees Verder»Investeringscomités: plichten en verantwoordelijkheden
Investeringscomités: plichten en verantwoordelijkheden

Aangezien sponsors van pensioenregelingen onder toenemende regelgevende controle komen te staan ​​voor hun fiduciaire verantwoordelijkheden bij het beheer van fondsbeleggingen, spelen investeringscomités een meer prominente rol in het besluitvormingsproces voor investeringen. Hoewel de Employee Retirement Income Security Act van 1974 (ERISA) dit niet vereist, wordt de oprichting van een investeringscomité beschouwd als een goede strategie voor risicobeheer voor plansponsors die het grootste deel van de fiduciaire aansprakelijkheid moeten dragen. Door

Lees Verder»Chartered Advisor for Senior Living (CASL)
Chartered Advisor for Senior Living (CASL)

Wat is Chartered Advisor for Senior Living (CASL) Chartered Advisor for Senior Living (CASL) is een professionele aanduiding voor personen wier advies oudere klanten helpt financiële zekerheid te bereiken. Een CASL-certificering wordt vaak gehouden door financiële adviseurs die hebben aangetoond dat zij cliënten van middelbare leeftijd en ouder willen helpen om financiële zekerheid te bereiken en behouden door middel van vermogensbeheer, vermogensbehoud en vermogensoverdrachtplanning. De

Lees Verder»Serie 65
Serie 65

De Series 65 is een examen- en effectenvergunning vereist door de meeste Amerikaanse staten voor personen die als beleggingsadviseurs optreden. Het Series 65-examen - formeel bekend als het Uniform Investment Adviser Law Examination - omvat wetten, voorschriften, ethiek en onderwerpen zoals pensioenplanning, portefeuillebeheer en fiduciaire verantwoordelijkheden

Lees Verder»DPP's: wat adviseurs en beleggers moeten weten
DPP's: wat adviseurs en beleggers moeten weten

Directe participatieprogramma's (DPP's) zijn niet-verhandelde, gepoolde beleggingen die beleggen in onroerend goed of energiegerelateerde ondernemingen die voor een langere periode naar fondsen zoeken. DPP's hebben een eindige levensduur, over het algemeen vijf tot tien jaar en zijn meestal passieve beleggingen

Lees Verder»4 Gecertificeerde senioraanduidingen die de moeite waard zijn om te volgen
4 Gecertificeerde senioraanduidingen die de moeite waard zijn om te volgen

Voor veel financiële adviseurs worden professionele benamingen steeds belangrijker. Deze kenmerken van academische en professionele prestaties, aangeduid met letters acroniemen zoals CFA of CFP die achter de naam van de adviseur verschijnen, onderscheiden ze van de concurrentie en suggereren een hoger niveau van competentie, gespecialiseerde kennis en professionaliteit.

Lees Verder»Hoe successierechten werken, een voorbeeld uit de praktijk
Hoe successierechten werken, een voorbeeld uit de praktijk

In de Verenigde Staten is de nalatenschapsbelasting, ook gewoonlijk een erfbelasting of pejoratief een "doodsbelasting" genoemd, een financiële heffing op het gedeelte van een nalatenschap van een begunstigde, meestal op activa en andere financiële successen die door de nalatenschap worden ontvangen.

Lees Verder»Hoe moeilijk zijn de CFA-examens?
Hoe moeilijk zijn de CFA-examens?

Het behalen van de examens van het CFA-programma vereist een sterke discipline en een uitgebreide hoeveelheid studeren. De drie examens kunnen in juni worden afgelegd, met uitzondering van niveau I, dat ook in december kan worden afgelegd. In 2019 worden de examens van niveau I, II en III gegeven op 15 of 16 juni

Lees Verder»Wat u moet weten voordat u portfoliobeheer wordt
Wat u moet weten voordat u portfoliobeheer wordt

Een van de meest begeerde carrières in de financiële sector is die van de portfoliomanager. Portefeuillebeheerders werken met een team van analisten en onderzoekers en zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het nemen van de definitieve investeringsbeslissingen voor een fonds of een voertuig voor activabeheer.

Lees Verder»Een diepere blik op Alpha
Een diepere blik op Alpha

Het evalueren van het rendement van een belegging zonder rekening te houden met het genomen risico biedt zeer weinig inzicht in hoe een effect of portefeuille echt heeft gepresteerd. Elk effect heeft een vereist rendement, zoals gespecificeerd door het Capital Asset Pricing Model (CAPM). De Jensen-index, of alpha, helpt beleggers bij het bepalen in hoeverre het gerealiseerde rendement van een portefeuille verschilt van het behaalde rendement

Lees Verder»Hoe word je een autodidactische financieel expert?
Hoe word je een autodidactische financieel expert?

U wilt dus financieel expert worden, maar weet niet waar u moet beginnen? Wees niet bang, er is een schat aan informatie binnen handbereik en aan de slag gaan is eenvoudig. Van een inleiding tot persoonlijke financiën tot geavanceerde effectenanalyse, iedereen die geïnteresseerd is in leren kan toegang krijgen tot de nodige middelen.

Lees Verder»Serie 24
Serie 24

Wat is de serie 24? De Series 24 is een examen en een licentie die de houder het recht geeft toezicht te houden op en activiteiten te beheren bij een makelaar-dealer. Het staat ook bekend als het General Securities Principal Qualification Examination en is ontworpen om de kennis en competentie van kandidaten te testen die erop gericht zijn om instap-effecteneffecten te worden

budgettering & besparingen