Hoofd- » bedrijf
Syndicaat
Syndicaat

Wat is een syndicaat? Een syndicaat is een tijdelijke, professionele financiële alliantie die is opgericht met het doel een grote transactie af te handelen die voor de betrokken entiteiten moeilijk of onmogelijk zou zijn om individueel te behandelen. Door syndicatie kunnen bedrijven hun middelen bundelen en risico's delen.

Lees Verder»Spin-off
Spin-off

Wat is een spin-off? Een spin-off is de oprichting van een onafhankelijk bedrijf door de verkoop of distributie van nieuwe aandelen van een bestaand bedrijf of divisie van een moederbedrijf. Een spin-off is een soort afstoting. De afgesplitste bedrijven zullen naar verwachting meer waard zijn als onafhankelijke entiteiten dan als onderdeel van een groter bedrijf

Lees Verder»Meer informatie over eenvoudige en samengestelde rente
Meer informatie over eenvoudige en samengestelde rente

Rente wordt gedefinieerd als de kosten van het lenen van geld zoals in het geval van rente die op een leensaldo wordt geheven. Omgekeerd kan rente ook de rente zijn die wordt betaald voor deposito's zoals in het geval van een depositocertificaat. Rente kan op twee manieren worden berekend, eenvoudige rente of samengestelde rente

Lees Verder»Escrow
Escrow

Wat is Escrow? Escrow is een juridisch concept dat een financieel instrument beschrijft waarbij een actief of escrow-geld door een derde wordt aangehouden namens twee andere partijen die bezig zijn met het voltooien van een transactie. Escrow-accounts kunnen escrow-kosten omvatten die worden beheerd door agenten die de fondsen of activa aanhouden totdat ze passende instructies hebben ontvangen of totdat aan vooraf bepaalde contractuele verplichtingen is voldaan

Lees Verder»Kwartaal - Q1, Q2, Q3, Q4
Kwartaal - Q1, Q2, Q3, Q4

Wat is een kwartaal - Q1, Q2, Q3, Q4? Een kwartaal is een periode van drie maanden op de financiële kalender van een bedrijf die als basis dient voor periodieke financiële rapporten en de betaling van dividenden. Een kwartaal verwijst naar een vierde van een jaar en wordt meestal uitgedrukt als "Q1" voor het eerste kwartaal, "Q2" voor het tweede kwartaal, enzovoort.

Lees Verder»Marketingstrategie
Marketingstrategie

Wat is marketingstrategie? Een marketingstrategie verwijst naar het algemene spelplan van een bedrijf om potentiële consumenten te bereiken en hen te veranderen in klanten van de producten of diensten die het bedrijf levert. Een marketingstrategie bevat de waardepropositie van het bedrijf, de belangrijkste merkberichten, gegevens over demografische doelgroepen en andere elementen op hoog niveau.

Lees Verder»Voorzitter
Voorzitter

Wat is een voorzitter? Een voorzitter is een uitvoerend bestuur gekozen door de raad van bestuur van een bedrijf die verantwoordelijk is voor het voorzitten van bestuurs- of comitévergaderingen. Een voorzitter bepaalt vaak de agenda en heeft veel invloed op de manier waarop het bestuur stemt. De voorzitter zorgt ervoor dat vergaderingen soepel en ordelijk verlopen en werkt aan een consensus in bestuursbesluiten.

Lees Verder»Kosten, verzekering en vracht - CIF-definitie
Kosten, verzekering en vracht - CIF-definitie

Wat zijn kosten, verzekering en vracht (CIF)? Kosten, verzekering en vracht (CIF) zijn kosten die door een verkoper worden betaald om de kosten, verzekering en vracht te dekken tegen de mogelijkheid van verlies of schade aan de bestelling van een koper terwijl deze onderweg is naar een exporthaven die in het verkoopcontract wordt genoemd

Lees Verder»Definitie van corporate governance
Definitie van corporate governance

Wat is corporate governance? Corporate governance is het systeem van regels, praktijken en processen waarmee een onderneming wordt bestuurd en gecontroleerd. Corporate governance houdt in wezen een afweging in van de belangen van de vele stakeholders van een bedrijf, zoals aandeelhouders, senior management executives, klanten, leveranciers, financiers, de overheid en de gemeenschap

Lees Verder»Business to Business (B2B)
Business to Business (B2B)

Wat is Business to Business (B2B)? Business to business ook wel B naar B of B2B genoemd, is een vorm van transactie tussen bedrijven, zoals een waarbij een fabrikant en groothandel is betrokken, of een groothandel en een detailhandel. Business to business verwijst naar business die wordt uitgevoerd tussen bedrijven, in plaats van tussen een bedrijf en individuele consumenten

Lees Verder»Schuldfinanciering versus aandelenfinanciering: wat is het verschil?
Schuldfinanciering versus aandelenfinanciering: wat is het verschil?

Schuldfinanciering versus aandelenfinanciering: een overzicht Bij de financiering van een bedrijf zijn 'kosten' de meetbare kosten voor het verkrijgen van kapitaal. Bij schulden is dit de rentelast die een bedrijf betaalt voor zijn schulden. Met eigen vermogen verwijzen de kapitaalkosten naar de vordering op inkomsten die aan aandeelhouders wordt verstrekt voor hun eigendomsbelang in de onderneming

Lees Verder»Herverzekering van het Verdrag
Herverzekering van het Verdrag

Wat is verdragsherverzekering? Herverzekering van het Verdrag is een verzekering gekocht door een verzekeringsmaatschappij van een andere verzekeraar. Het bedrijf dat de verzekering uitgeeft, wordt de cedent genoemd, die alle risico's van een specifieke categorie polissen doorgeeft aan het kopende bedrijf, de herverzekeraar

Lees Verder»Geschreven Premium
Geschreven Premium

Wat is een schriftelijke premie? Een geschreven premie is een boekhoudkundige term in de verzekeringssector die wordt gebruikt om het totale bedrag te beschrijven dat klanten moeten betalen voor de verzekeringsdekking op polissen die door een bedrijf gedurende een specifieke periode zijn uitgegeven. Schriftelijke premies houden rekening met het bedrag van de premie voor een beleid dat al van kracht is geworden, ongeacht welke porties zijn verdiend

Lees Verder»Hoe bereken je de netto schuld met Excel?
Hoe bereken je de netto schuld met Excel?

In de bedrijfswaardering, net als in de bedrijfsboekhouding, worden tal van statistieken gebruikt om de waarde van een bedrijf en het vermogen om winst te genereren te beoordelen terwijl aan zijn financiële verplichtingen wordt voldaan. Een van de eenvoudigste manieren om de financiële geschiktheid van een bedrijf te evalueren, is het berekenen van de netto schuld.

Lees Verder»Hoe gebruik ik de CAPM om de equity-kosten te bepalen?
Hoe gebruik ik de CAPM om de equity-kosten te bepalen?

Bij kapitaalbudgettering gebruiken bedrijfsaccountants en financiële analisten vaak het kapitaalactiva-prijsmodel (CAPM) om de kosten van het eigen vermogen te schatten. CAPM beschrijft de relatie tussen systematisch risico en verwacht rendement voor activa. Het wordt veel gebruikt voor de prijsstelling van risicovolle effecten, het genereren van verwachte rendementen voor activa gezien het bijbehorende risico en het berekenen van de kapitaalkosten.

Lees Verder»Hoe verschillen de kosten van schuldkapitaal en de kosten van eigen vermogen?
Hoe verschillen de kosten van schuldkapitaal en de kosten van eigen vermogen?

Elk bedrijf heeft kapitaal nodig om succesvol te kunnen opereren. Kapitaal is het geld dat een bedrijf - of het nu een klein bedrijf of een groot bedrijf is - nodig heeft en gebruikt om zijn dagelijkse activiteiten uit te voeren. Kapitaal kan worden gebruikt om investeringen te doen, marketing en onderzoek uit te voeren en schulden af ​​te lossen. Er

Lees Verder»Interne groeisnelheid (IGR) Definitie
Interne groeisnelheid (IGR) Definitie

Wat is een interne groeisnelheid (IGR)? Een intern groeipercentage (IGR) is het hoogste groeiniveau dat een bedrijf kan bereiken zonder externe financiering te verkrijgen, en het maximale interne groeipercentage van een bedrijf is het niveau van de bedrijfsactiviteiten die het bedrijf kan blijven financieren en laten groeien

Lees Verder»Zakelijk bankieren
Zakelijk bankieren

Wat is zakelijk bankieren? Zakelijk bankieren is de financiële transacties van een bedrijf met een instelling die zakelijke leningen, kredieten en spaar- en betaalrekeningen aanbiedt die specifiek zijn ontworpen voor bedrijven in plaats van voor particulieren. Zakelijk bankieren vindt plaats wanneer een bank, of divisie van een bank, alleen zaken doet met bedrijven.

Lees Verder»Top twee manieren waarop bedrijven kapitaal bijeenbrengen
Top twee manieren waarop bedrijven kapitaal bijeenbrengen

Het runnen van een bedrijf vereist veel kapitaal. Kapitaal kan verschillende vormen aannemen, van menselijk en arbeidskapitaal tot economisch kapitaal. Maar wanneer de meesten van ons de term financieel kapitaal horen, is het eerste wat in ons opkomt meestal geld. Hoewel het verschillende dingen kan betekenen, is het niet noodzakelijk onwaar

Lees Verder»De 8 belangrijke stappen in de boekhoudcyclus
De 8 belangrijke stappen in de boekhoudcyclus

De acht-staps boekhoudcyclus is belangrijk om bewust te zijn voor alle soorten boekhouders. Het verdeelt het hele proces van de verantwoordelijkheden van een boekhouder in acht basisstappen. Veel van deze stappen worden vaak geautomatiseerd via boekhoudsoftware en technologieprogramma's. Het handmatig kennen en gebruiken van de stappen kan echter essentieel zijn voor accountants in kleine bedrijven die met minimale technische ondersteuning aan de boeken werken

bedrijf