Hoofd- » brokers » Pearson-coëfficiënt

Pearson-coëfficiënt

brokers : Pearson-coëfficiënt

De Pearson-coëfficiënt is een type correlatiecoëfficiënt dat de relatie weergeeft tussen twee variabelen die op dezelfde interval- of verhoudingsschaal worden gemeten. De Pearson-coëfficiënt is een maat voor de associatiesterkte tussen twee continue variabelen.

Pearson Coefficient afbreken

Om de Pearson-coëfficiënt te vinden, worden de twee variabelen op een spreidingsplot geplaatst. Er moet enige lineariteit zijn om de coëfficiënt te kunnen berekenen; een spreidingsdiagram dat geen enkele gelijkenis met een lineaire relatie weergeeft, zal nutteloos zijn. Hoe dichter de gelijkenis met een rechte lijn van de spreidingsplot, hoe hoger de sterkte van associatie. Numeriek wordt de Pearson-coëfficiënt op dezelfde manier weergegeven als een correlatiecoëfficiënt die wordt gebruikt bij lineaire regressie; variërend van -1 tot +1. Een waarde van +1 is het resultaat van een perfecte positieve relatie tussen twee of meer variabelen. Omgekeerd vertegenwoordigt een waarde van -1 een perfecte negatieve relatie. Een nul geeft geen correlatie aan.

Praktisch gebruik bij beleggen

Voor een belegger die een portefeuille wil diversifiëren, kan de Pearson-coëfficiënt nuttig zijn. Berekeningen uit spreidingsdiagrammen van historische rendementen tussen paren van activa zoals aandelen-obligaties, aandelen-grondstoffen, obligaties-onroerend goed, enz., Of meer specifieke activa zoals large-cap aandelen, small-cap aandelen en opkomende markten aandelen zullen Pearson-coëfficiënten produceren om de belegger te helpen bij het samenstellen van een portefeuille op basis van risico- en rendementsparameters. Merk echter op dat een Pearson-coëfficiënt de correlatie meet, niet de oorzaak. Als large-cap en small-cap aandelen een coëfficiënt van 0, 8 hebben, zal niet bekend zijn wat de relatief hoge associatiesterkte veroorzaakte.

Wie was Karl Pearson?

Karl Pearson (1857 - 1936) was een Engelse academische en productieve medewerker op het gebied van wiskunde en statistiek. Naast de gelijknamige coëfficiënt staat Pearson bekend om de concepten van chi-squared test en p-waarde, onder andere, en de ontwikkeling van lineaire regressie en classificatie van distributies. Pearson was de oprichter van het Department of Applied Statistics aan het University College London in 1911.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Correlatiecoëfficiënt Definitie De correlatiecoëfficiënt is een statistische maat die de sterkte van de relatie tussen de relatieve bewegingen van twee variabelen berekent. meer Hoe de minst kwadratenmethode werkt De minst kwadratenmethode is een statistische techniek om de best passende lijn voor een model te bepalen, gespecificeerd door een vergelijking met bepaalde parameters voor waargenomen gegevens. meer Hoe de kleinste vierkanten-criteriummethode werkt Het kleinste-vierkantencriterium is een methode voor het meten van de nauwkeurigheid van een lijn bij het weergeven van de gegevens die zijn gebruikt om deze te genereren. Dat wil zeggen dat de formule de best passende lijn bepaalt. meer Lineaire relaties begrijpen Een lineaire relatie (of lineaire associatie) is een statistische term die wordt gebruikt om de direct proportionele relatie tussen een variabele en een constante te beschrijven. meer Hoe de bepalingscoëfficiënt werkt De bepalingscoëfficiënt is een maat die wordt gebruikt in statistische analyse om te beoordelen hoe goed een model toekomstige resultaten verklaart en voorspelt. meer Autocorrelatie Autocorrelatie vertegenwoordigt de mate van overeenkomst tussen een bepaalde tijdreeks en een vertraagde versie van zichzelf over opeenvolgende tijdsintervallen. meer partnerlinks
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter