Hoofd- » bedrijf » Handelssancties gedefinieerd

Handelssancties gedefinieerd

bedrijf : Handelssancties gedefinieerd

Handelssancties zijn een subcategorie van economische sancties. Dit zijn commerciële en financiële sancties die door een of meer landen worden opgelegd en die zijn gericht tegen een land, organisatie, groep of individu.

Een handelssanctie afbreken

Handelssancties zijn "wetten aangenomen om handel met bepaalde landen te beperken of af te schaffen", aldus economicshelp.org.

Handelssancties zijn handelsstraffen die door een land aan een of meer andere landen worden opgelegd. Sancties kunnen eenzijdig zijn, door slechts één land opgelegd aan een ander land, of multilateraal, opgelegd door een of meer landen aan een aantal verschillende landen. Soms zullen bondgenoten multilaterale sancties opleggen aan hun vijanden.

Redenen voor handelssancties

Handelssancties hebben het uitdrukkelijke doel het moeilijker, zo niet onmogelijk te maken voor de natie (s) die de sanctie dragen om handel te drijven met de natie die het oplegt. Handelssancties fungeren als een soort stok en wortel in het buitenlands en economisch beleid, in de internationale politiek en handel. Regeringen leggen sancties op met het uitdrukkelijke doel om het gedrag en het beleid van een andere regering of staat te veranderen.

Trade Sanction Mechanisms

Drie veel voorkomende soorten handelssancties zijn quota, tarieven, niet-tarifaire belemmeringen (NTB's), bevriezing van activa of inbeslagnames en embargo's.

Quota zijn door de overheid opgelegde handelsbeperkingen die het aantal of de geldwaarde beperken van goederen die gedurende een bepaalde periode kunnen worden in- of uitgevoerd.

Tarieven zijn barrières tussen bepaalde landen of geografische gebieden, in de vorm van hoge invoerrechten (en soms uitvoer) die door een overheid worden geheven.

Niet-tarifaire belemmeringen zijn niet-tarifaire beperkingen op ingevoerde goederen. NTB's kunnen licentie- en verpakkingsvereisten, productnormen en andere vereisten omvatten die niet specifiek een belasting zijn.

Activa bevriezen of beslagleggingen verhinderen dat activa die eigendom zijn van een land worden verplaatst of verkocht.

Een embargo houdt doorgaans een zwaardere vorm van sancties in. Een embargo betekent meestal een officieel handelsverbod (en andere commerciële activiteiten) met een bepaald land of geografische regio.

Soorten handelssancties

Handelssancties kunnen unilateraal of bilateraal zijn. Unilaterale sancties worden vastgesteld door een enkel land, terwijl een groep of groep landen bilaterale sancties oplegt. Bilaterale sancties worden over het algemeen als minder riskant beschouwd omdat geen enkel land verantwoordelijk kan worden gehouden voor het effect van de sancties. Unilaterale sancties kunnen echter zeer effectief zijn als ze door een economische macht worden opgelegd.

Het nadeel van handelssancties

Een probleem met sancties kan zijn dat hun impact wordt gevoeld door onschuldige, verarmde burgers, en niet door overheidsfunctionarissen of elites die beleid voeren en uitvoeren. (Zie "Hoe economische sancties werken" voor meer informatie.)

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Protectionisme Definitie Protectionisme verwijst naar acties en beleid van de overheid die de internationale handel beperken of beperken ten behoeve van een enkele binnenlandse economie. meer Wat is een embargo? Een embargo is een overheidsopdracht die handel of uitwisseling met een bepaald land beperkt, meestal als gevolg van politieke of economische problemen. meer Vrijwillige exportrestrictie - VER Definitie Een vrijwillige exportrestrictie (VER) is een handelsbeperking voor de hoeveelheid goederen die een exporterend land naar een ander mag exporteren. meer landen kunnen sancties opleggen door niet-handelsbarrières Een niet-handelsbelemmering is een handelsbeperking, zoals een quotum, embargo of sanctie, die landen gebruiken om hun politieke en economische doelen te bevorderen. meer Bilaterale handel Definitie Bilaterale handel is de uitwisseling van goederen tussen twee landen die handel en investeringen bevorderen door handelsbelemmeringen te verminderen en weg te nemen. meer Kapitaalblokkade Een kapitaalblokkade is een economische sanctie die beperkt of verhindert dat investeringskapitaal offshore uit een land stroomt. meer partnerlinks
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter