Hoofd- » bedrijf » Global Financial Stability Report (GFSR)

Global Financial Stability Report (GFSR)

bedrijf : Global Financial Stability Report (GFSR)
Wat is het Global Financial Stability Report?

Het Global Financial Stability Report (GFSR) is een halfjaarlijks rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de stabiliteit van wereldwijde financiële markten en financiering van opkomende markten beoordeelt. Het wordt twee keer per jaar uitgebracht, in april en oktober. De GFSR richt zich op de huidige omstandigheden, met name financiële en structurele onevenwichtigheden, die een verstoring van de mondiale financiële stabiliteit en toegang tot financiering door landen met opkomende markten kunnen riskeren. Het benadrukt de gevolgen van financiële en economische onevenwichtigheden die worden benadrukt in een van de andere publicaties van het IMF, de World Economic Outlook. Onderwerpen die in de GFSR worden behandeld, omvatten meestal systemische risicobeoordelingen op wereldwijde financiële markten, wereldwijd schuldenbeheer, opkomende economische markten en huidige economische crises die wereldwijd van invloed kunnen zijn op de financiën.

Inzicht in het Global Financial Stability Report (GFSR)

Het Global Financial Stability Report (GFSR) heeft twee eerdere rapporten vervangen door het IMF, het jaarlijkse International Capital Markets Report en het driemaandelijkse rapport over de financiering van opkomende markten. Het doel van vervanging was om een ​​frequentere beoordeling van de wereldwijde financiële markten te bieden en om zich te concentreren op financiering van opkomende markten in een wereldwijde context. Naast het beoordelen van de toestand van wereldwijde markten, geeft de GSFR ook aanbevelingen voor centrale banken, beleidsmakers en anderen die toezicht houden op de wereldwijde financiële markten.

GFSR april 2019

De GFSR van april 2019 bestond uit front matter en twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk besprak de groei van risico's op korte en middellange termijn voor de wereldwijde financiële stabiliteit sinds de GFSR van oktober 2018. De in de GSFR vermelde kwetsbaarheden liepen uiteen van het verband tussen de financiële sector in het eurogebied tot problemen in de Chinese economie tot de risico's op de woningmarkt.

Het onderling verbonden karakter van de wereldeconomie betekent dat deze kwetsbaarheden in de toekomst aanzienlijke risico's kunnen opleveren. De Chinese economie blijft bijvoorbeeld een strak koord tussen het ondersteunen van groei op de korte termijn en het voorkomen van buitensporige hefboomwerking in de economie door aanscherping van de regelgeving. Gezien de productiekracht van China en de opname van zijn valuta in IMF's wereldwijde benchmarkindices, zouden deze problemen in de hele wereldeconomie kunnen weerklinken.

Het tweede hoofdstuk van het GSFR-rapport ging over de risico's op de woningmarkt. Volgens de GSFR zijn de neerwaartse risico's op de huidige woningmarkt de groei van buitensporige kredieten en krappere financiële omstandigheden in de komende jaren.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

World Economic Outlook (WEO) Definitie De World Economic Outlook (WEO) is een rapport van het Internationaal Monetair Fonds dat belangrijke delen van het toezicht van het IMF op economische ontwikkelingen analyseert. meer Exchange Stabilization Fund (ESF) Definitie Het Exchange Stabilization Fund (ESF) is een noodreserve-rekening die door de US Treasury kan worden gebruikt om de instabiliteit van de financiële markt te verminderen. meer Macroprudentiële analyse Definitie Macroprudentiële analyse is een methode voor economische analyse die de gezondheid, soliditeit en kwetsbaarheden van een financieel systeem evalueert. meer BBP per hoofd van de bevolking Definitie BBP per hoofd van de bevolking een metriek die het BBP van een land per persoon opsplitst. Het wordt berekend door het BBP te verdelen over de bevolking van een land. meer Groep van 22 (G22) Definitie De Groep van 22 (G22), nu de G20, was georganiseerd om te werken aan internationale economische samenwerking en besluitvorming. meer Too Big to Fail-instellingen Creëer Havoc op economische systemen "Too big to fail" beschrijft een concept waarin de overheid zal ingrijpen in situaties waarin een bedrijf zo diep is ingebakken in de functionaliteit van een economie dat het falen rampzalig zou zijn voor de economie in het algemeen. meer partnerlinks
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter